Python Dictionary snadno a rychle

Důvody proč programovat v Pythonu jsou určitě jiné než rychlost běhu výsledných aplikaci. To ale není důvod rezignovat na různé možnosti optimalizace a zrychlení vlastního kódu. V tomhle článku se konkrétně podíváme na slovníky - dictionary, jejich vytváření a naplňování daty.

Jednou větou

Nejrychlejší způsob v Pythonu 2.7. i 3.3. je použít defaultdict z balíčku collections. Jestli chcete vědět proč a jak, čtěte dál.

Modelová úloha

Slovníky jsou skvělá datová struktura. Zejména pokud máme nějaká data, ve kterých potřebujeme opakovaně vyhledávat. Základem jejich implementace je totiž hašovací tabulka.

Pěkným příkladem použití slovníku je například základní frekvenční analýza slov v dokumentu. Tedy česky řečeno, chceme spočítat kolikrát se dané slovo v dokumentu vyskytuje. Při řešení tohoto problému musíme opakovaně prohledávat množinu již známých slov a inkrementovat čítač. Takže jak na to?

Implementace

První postup, který většinu lidí napadne, je projít postupně vstupní pole slov. A při tom testovat zda již slovo ve slovníku je nebo není. Pokud není, přidáme nový klíč, pokud je, zvedneme počet výskytů o jedničku. Algoritmus můžeme zapsat například takto:

def clasic(words):
 freq = {}
 for word in words:
   if word in freq:
     freq[word] += 1
   else:
     freq[word] = 1

 return freq

Podmínka existence klíče je nutná, protože bez ní bychom při už prvním slově skončili s výjimkou KeyError. Tu samozřejmě můžeme zachytávat. To je v Pythonu preferovaný přístup - říkáme tomu EAFP. Je snadnější požádat o prominutí, než o povolení. V programování dobré, ale v reálném životě to raději nezkoušejte. Fotit si bez povolení například vojenskou základnu by vám taky nemuseli prominout vůbec.

Tento kód je o něco málo rychlejší, protože si ušetříme jedno hledání klíče ve slovníku. Ale protože hledání klíče ve slovníku je rychlé, je v tomto případě úspora relativně malá.

def clasic_try(words):
  freq = {}
  for word in words:
    try:
      freq[word] += 1
    except KeyError:
      freq[word] = 1

  return freq

Alternativním přístupem je využít metodu get, která buď vrátí hodnotu pro daný klíč, a nebo hodnotu výchozí.

def dictget(words):
 freq = {}
 for word in words:
   freq[word] = freq.get(word, 0) + 1

 return freq

Kód je kratší, odpadlo nám testování klíče. Respektive je ukryto v implementaci metody get. S rychlostí je na tom ovšem výrazně hůře než první varianta. Při opakovaném zpracování větších dat, bude rozdíl docela výrazný. Proč tomu tak je?

Jde o to volání metody get, které se provádí opakovaně. Pokud zavoláme nějakou metodu či funkci, interpret Pythonu nejprve prohledá lokální jmenný prostor (například prostor konkrétní funkce), pokud nenajde, pokračuje prostorem globálním (modul) a nakonec prostorem built-in, tedy samotnou implementací Pythonu. A i když jsou všechny jmenné prostory reprezentovány slovníkem, není to právě nejrychlejší operace. Proto pro rychlost platí pravidlo: opakovaným voláním globálních funkcí je lepší se vyhnout.

Můžeme toho dosáhnout například tím, že si vytvoříme lokální jméno pro danou metodu. Lokální prostor se prohledává první a je menší. Kód tedy lehce upravíme na:

def dictget_loc(words):
 freq = {}
 lget = freq.get
 for word in words:
   freq[word] = lget(word, 0) + 1

 return freq

Nicméně, jak si za chvilku ukážeme, i tahle varianta je díky opakovanému volání funkce o něco pomalejší než první příklad.

Nejrychlejší a zároveň asi nejelegantnější způsob je použít defaultdict z balíčku collections. Tento speciální slovník se hodí vždy, když pracujeme s hodnotami jednoho a téhož typu. V tomto případě s čísly (int), ale může to být klidně také list, set a další.

def defdic(words):
  freq = defaultdict(int)
  for word in words:
    freq[word] += 1

  return dict(freq)

Závěrečné přetypování zpět na klasický slovník není vyloženě nutné, protože i s typem defaultdict lze dále pracovat. Ale v rámci srovnání a testování dat je potřeba, aby nám všechny funkce vracely objekt stejného typu.

Benchmark

Co takhle nějaká konkrétní čísla na podporu tvrzení, že defaultdict je nejrychlejší?

Jednoduchý benchmark za využití modulu timeit a románu Les Misérables od Victora Huga získaného na www.guttenberg.org ukazuje následující časy:

Python 2.7.6.
100 calls of function defdic took 6.9335911274 seconds
clasic
100 calls of function clasic took 8.97921204567 seconds
clasic_try
100 calls of function clasic_try took 8.96289992332 seconds
dictget
100 calls of function dictget took 11.6839268208 seconds
dictget_loc
100 calls of function dictget_loc took 9.17192482948 seconds

Victor byl pracovitý autor, a tak má txt soubor 3.2MB a 3322651 slov. Každý slovník se vytvářel 100x z dat uložených v paměti.

Opět se tedy potvrdilo pravidlo, že built-in funkcionalita je většinou rychlejší, než stejný kód napsaný přímo v Pythonu. Přesněji řečeno, to platí pro CPython, tedy nejrozšířenější z Python interpretů napsaný v jazyce C. Tak rozšířený, že se to C na začátku vypouští.

Srovnáním interpretů můžeme vše zakončit. Předchozí výsledky byly z Pythonu 2.7.6. Python 3.3.2 spuštěný na stejném stroji i datech dosáhl kupodivu horších výsledků. Kupodivu proto, že všeobecně bývá 3 považována za rychlejší.

Python 3.3.2.
defdic
100 calls of function defdic took 8.296376697000596 seconds
clasic
100 calls of function clasic took 9.956151381000382 seconds
clasic_try
100 calls of function clasic_try took 9.65847917300016 seconds
dictget
100 calls of function dictget took 12.220012431000214 seconds
dictget_loc
100 calls of function dictget_loc took 10.357736971000122 seconds

A jak je na tom PyPy - interpret napsaný v RPythonu využívající JIT compiler? Výsledky jsou výrazně jiné:

PyPy 2.2.1 with GCC 4.8.2.
defdic
100 calls of function defdic took 7.35373306274 seconds
clasic
100 calls of function clasic took 6.84745502472 seconds
clasic_try
100 calls of function clasic_try took 6.14175105095 seconds
dictget
100 calls of function dictget took 6.44395112991 seconds
dictget_loc
100 calls of function dictget_loc took 6.13185596466 seconds

Čistý Python kód, tedy funkce classic či dictget běží v PyPy rychleji, než kompilovaný C modul defaultdict v Pythonu 2.7.6.
PyPy je podle mě velmi zajímavý projekt. Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory a můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co proti tomu můžeme dělat :)

Samozřejmě to neznamená, že to má být od zítřka váš hlavní interpret, na to je ještě brzy. Ale sledovat se to určitě vyplatí, pokud vás Python baví.

Kompletní zdrojový kód všech variant včetně měřící funkce je samozřejmě k dispozici.