Dvě verze PHP na jednom serveru

Vývoj jazyka PHP kráčí kupředu mílovými kroky. To je dobře, protože na PHP je pořád ještě co vylepšovat. Jenže se díky tomu docela často stane, že aplikace napsaná, odladěná a funkční přestane po aktualizaci PHP pracovat. Může, ale i nemusí to být špatně napsaným kódem. To teď není tak důležité. Důležité je, že vývojář PHP zkrátka dost často potřebuje provozovat PHP v určité konkrétní starší verzi. Jaké má možnosti?

 1. neaktualizovat PHP
 2. použít nějaký server s touto verzí - nejčastěji virtuální
 3. použít dvě instance web serveru, každou s jinou verzí PHP
 4. použít dvě verze PHP na jedné instanci serveru
 5. určitě ještě nějaké další…

Řekněme, že varianta jedna je tu opravdu jen do počtu. Pokud chcete držet krok s dobou, musíte pracovat i s aktuální verzí jazyka, a možná spíš i s nějakou betou verze příští.

Varianta 2. je dobrá, ale u většiny serverů a to i těch virtuálních je na ně potřeba nějak dostat data z lokálního disku. Tedy obvykle alespoň git commit a push. Funkční, ale trochu pomalé. Ne každá změna, kterou v kódu udělám, je tak velká, aby si zasloužila commit.

Varianta 3 funguje velmi dobře na Windows. Je to vlastně z nouze ctnost. Ale díky absenci balíčkovacího systému a nutnosti instalovat si vše ručně je velmi snadné vzít si dvě různé verze nějakého WAMP řešení, třeba EasyPhp a provozovat je vedle sebe.

Na Linuxu je vše v pořádku, pokud potřebuju jen aktuální verzi. Jakmile potřebuju ještě nějakou další, začne být balíčkovací systém tak trochu přítěž. Díky závislostem mezi balíčky není možné si jen tak nainstalovat starší PHP balíček a doufat, že to nějak bude fungovat. Obvykle nebude. Ale i tady je samozřejmě možné nainstalovat si druhou instanci Apache a PHP, jen je potřeba použít kompilaci zdrojových kódů, místo hotových binárek.

Není ani nutné překládat si celého Apache, dvě verze PHP (vlastně i víc) je možné provozovat i na jednom serveru. Postačí k tomu některé rozšiřující moduly - např. mod_fcpgi nebo mod_fastcgi a Apache virtuální server.

Case study - PHP 2.6.17

Zbytek článku popisuje jednu konkrétní instalaci. Vznikl hlavně proto abych si ušetřil opětovné procházení slepých uliček. Pro jednu starší aplikaci potřebuju mít k dispozici PHP 5.2. Aktuálně mám ale na počítači už PHP 5.5. Takže co s tím?

Základem je přeložit si příslušnou verzi PHP. Zdrojáky starších verzí jsou k dispozici v archivu na webu PHP. Stačí tedy najít a stáhnout co potřebuju - v mém případě 5.2.17 - poslední verzi v řadě 5.2.

Vlastní instalace začíná konfigurací. Konfigurační script má opravdu hoooodně voleb. Nejsnadnější způsob, jak si určit ty které jsou potřeba, je podívat se pomocí funkce phpinfo() na parametry PHP na produkčním stroji. Případně si to trochu proškrtat o věci, které v aplikaci 100% nepoužívám.

Naopak doplnit se musí několik důležitých voleb. Prefix - neboli adresář, do kterého se zapíše výsledek kompilace, cestu ke konfiguračnímu souboru a konečně podporu fastcgi.

./configure --prefix=/usr/local/php52 --with-config-file-path=/etc/php52 \ 
--with-config-file-scan-dir=/etc/php52/php.d --with-libdir=lib64 \
--with-mysql --with-mysqli --enable-fastcgi --enable-force-cgi-redirect \
--enable-mbstring --disable-debug --disable-rpath --with-bz2 --with-curl \
--with-gettext --with-iconv --with-gd --with-mcrypt --with-pcre-regex --with-zlib

Podle toho jaké si vyberu technologie, jsou pro překlad potřeba různé knihovny. Takže třeba pro knihovnu gd potřebuju balíček gd-devel a tak dále. Na Fedoře 19 je problém s balíčkem mysql-devel protože ten je v konfliktu s maria-db-devel. Správný balík se jmenuje mysql-comunity-devel.

Další problém je s knihovnou libxml2. Ta je potřeba k překladu PHP. Problém je, že starší verze PHP obsahují chybu, která se projeví pokud se použije libxml 2.9. a lepší. Což je samozřejmě aktuální případ. Bavíme se tu ale o 6 let starém zdrojáku, takže na tuto chybu samozřejmě existuje patch. Mám tu pro jistotu i jeho mirror.

Patch se aplikuje příkazem

patch -p0 -b < php-old.patch

Pokud konfigurace proběhne v pořádku, následuje klasická mantra make, make install. Pouštět make test asi nemá moc smysl, jde o legacy kód. Pokud šlo všechno jak má, tak se v adresáři /usr/local/php52 nachází nová instalace starého PHP. Pokud ne, obvykle chybí nějaká knihovna a je potřeba jí doinstalovat.

Dál je potřeba vytvořit adresář pro konfigurační soubor a ten do něj nakopírovat. Doporučené nastavení php máme k dispozici spolu se zdrojáky.

mkdir /etc/php52 cp php.ini-recommended /etc/php52/php.ini

PHP můžeme provozovat různě, ne jen přes mod_php. Právě toho využijeme a druhou verzi proženeme přes mod_fcpgi. K tomu je potřeba nejprve vytvořit konfigurační wrapper - soubor /usr/local/php52/bin/fcgiwrapper.sh .

Měl by obsahovat toto:

#!/bin/bash 
PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=10000 
export PHP_FCGI_MAX_REQUESTS 
exec /usr/local/php52/bin/php-cgi

Cíl už je na dohled. Zbývá vytvořit dva virtuální servery. Pro ně potřebujeme DNS jména. Není ale nutné hned utíkat za správcem DNS pro vaší doménu. Pro vývojářský stroj docela postačí lokální a testovací jména - local, localdomain, example.com atd.. Do souboru /etc/hosts tedy můžeme napsat například tento řádek:

127.0.0.1 web1.local web2.local

Zbývá vypnout stávající konfiguraci php a fcpgi. Na Fedoře jsou konfigurační soubory pro jednotlivé moduly v adresáři /etc/httpd/conf.d/ Stačí tedy ty příslušné přejmenovat a nahradit je konfigurací virtuálních strojů. Ta moje má podobu:

#1st virtual host, use mod_php and rpm instaled php
<VirtualHost *:80>
    ServerName web1.local
    DocumentRoot "/var/www/web1"

    <ifmodule mod_php5.c>
        <FilesMatch \.php$>
            AddHandler php5-script .php
        </FilesMatch>
    </IfModule>

    <Directory "/var/www/web1">
        DirectoryIndex index.php index.html index.htm
        Options -Indexes
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

</VirtualHost>
#
#2nd virtual host, use mod_fcgid, run php-5.2
#
<VirtualHost *:80>
    ServerName web2.local
  DocumentRoot "/var/www/web2"

    <IfModule mod_fcgid.c>
        AddHandler fcgid-script .php
        FCGIWrapper /usr/local/php52/bin/fcgiwrapper.sh
    </IfModule>

    <Directory "/var/www/web2">
        DirectoryIndex index.php index.html index.htm
        Options -Indexes +ExecCGI
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

</VirtualHost>

Pak už stačí jen restartovat Apache a zkontrolovat že vše běží jak má. K tomu se zase nejlépe hodí funkce phpinfo(), umístěná do index souborů v adresářích web1 a web2. Které si předtím samozřejmě vytvořím že...

Celá instalace i konfigurace se provádí pod rootem, eventuelně sudo.

Poslední zádrhel přichází už v samotné aplikaci. Nebo spíš v souboru .htaccess kterým obvykle provádíme přesměrování všech requestů na front controller. Přepisovací pravidlo musí vypada maličko jinak než obvykle:

RewriteRule ^(.+)$ index.php?$0 [PT,L,QSA]

A to je vše. Existují samozřejmě i další postupy, tohle je jen jeden z mnoha.

Zdroje